Automatisering

Automatisering & workflows

IT-ansvariga söker sig i dag till nya lösningar för automatisering av driften. Virtualisering, avtalade servicenivåer (SLA) och mjukvarudefinierad infrastruktur är exempel på trender som ställer krav på en mer flexibel och rationell hantering. Men den kanske största och mest aktuella utmaningen i dag är att så effektivt som möjligt drifta – och automatisera – hybridmiljöer där molntjänster blandas med intern IT-hantering. 

Traditionella verktyg för systemadministration och automation är inte byggda med tanke på denna omgivning; många saknar till exempel funktioner för att hantera fysiska såväl som virtuella och molnbaserade resurser. Resultatet blir att man använder en rad parallella verktyg för att hantera IT-driften, vilket ökar komplexiteten och risken samt begränsar möjligheterna att ta vara på de fördelar som en modern IT-miljö erbjuder.

För att kunna möta kraven från verksamheten och hantera ett brett spektrum av teknik och applikationer internt och i molnet utvecklas nu mer intelligenta verktyg och lösningar för automatisering och orkestrering av datacenter. Dessa gör det också möjligt att utnyttja tillgängliga resurser mer effektivt. Fokus för automatiseringen breddas därför också från att enbart planera och schemalägga arbetsflöden och processer till att även räkna in vilka IT-resurser som krävs för att genomföra varje uppgift.

Proact erbjuder det bästa av två världar – värdefull rådgivning samt en komplett verktygslåda som resulterar i en effektiv driftmiljö, med snabb leverans. Vi har implementerat och hanterar stora mängder lagrad information och tusentals virtuella maskiner i Proacts moln. Med den erfarenheten i ryggen kan vi hjälpa er att minska risker, kostnader och tid för att implementera nya system.

Vi kan erbjuda avancerade integrationslösningar för automatisering av datacenter, med central hantering av fysiska, virtuella och molnbaserade system. Även kompletterande funktioner för IT-administration som övervakning, kapacitetsplanering och kostnadsfördelning kan ingå. Vår strategi är att minska komplexiteten och skapa rätt förutsättningar för att hantera dagens IT-infrastruktur optimalt, med blicken riktad mot framtidens.

Nästa steg:

  • ladda ner broschyr

   LADDA NER BROSCHYR "Packaged Automation"

   BLadda ner vår broschyr på engelska och läs mer om hur vi kan hjälpa dig med vårt unika erbjudande inom automatisering.

  • boka möte

   BOKA MÖTE MED PROACT

   Boka ett möte med Proact så berättar vi hur vi arbetar och om vi kan hjälpa just dig med en IT-strategi som sparar tid och pengar samtidigt och som som supporterar verksamhetens mål.