Datacenter med kunnande som mervärde

IT-ansvariga ställs idag inför nya slags utmaningar och krav. Primärt handlar det för dem alltjämt om att skapa en IT-infrastruktur som hanterar verksamhetskritiska data och applikationer säkert och effektivt. Till det kommer kravet på ett agilt IT-stöd som möjliggör snabba förändringar, personaloptimering, automatisering och flexibilitet. Dessutom förväntas IT allt oftare också agera innovationscell och driva verksamheten framåt. Då tillkommer den nya uppgiften att stötta användare och ledning i ett strategiskt perspektiv. 

För Proact är alla dessa krav självklarheter. Våra datacenter-lösningar lägger grunden för en komplett IT-funktion som ger ett strategiskt stöd till att utveckla affärer och organisationer. Här ingår alltid Proacts kunnande som ett mervärde. Vi är specialister på att bygga och hantera flexibla och pålitliga miljöer som matchar våra kunders verksamheter. För att välja och leverera rätt lösning arbetar vi tillsammans med varje kund för att analysera långsiktiga behov och sätta effektiva strategier.

Vi kombinerar Proacts breda kompetenser – från analys och systemdesign till implementering och support – med marknadsledande produkter inom datalagring, backup, katastrofsäkring, konvergerad IT-infrastruktur, virtualisering, nätverk och säkerhet . Vårt erbjudande uppdateras ständigt för att ta vara på möjligheterna med ny teknik, samtidigt som det vilar på etablerade samarbeten med de ledande tillverkarna.

Som datacenter-leverantör står Proact för flexibilitet. Det visar vi bland annat genom hybridlösningar som kan installeras i ert eget datacenter, levereras genom Proacts molntjänster eller som en kombination av de två. Det går lika bra att köpa lösningen som att hyra den månadsvis som en tjänst. Ni väljer också mellan att sköta driften på egen hand och att låta Proacts specialister göra det.

Proact infrastrukturlösningar

Proact hjälper dig att anpassa din IT-infrastruktur för att möta morgondagens behov.

LÄS MER OM VAD VI HAR GJORT FÖR VÅRA KUNDER

Swedish Orphan Biovitrum Oslo Børs