Swedish Orphan Biovitrum

Flexibel lagrings- och backuplösning ger Biovitrum manöverutrymme

Informationsmängden växte allt mer och till slut hann inte läkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrum köra färdigt veckans backup under helgen. När företaget dessutom beslutat sig för att flytta till nya lokaler där inte den gamla bandroboten skulle få plats, var det dags att se över lagringsplattformen.

Med en lösning från Proact avhjälptes problemen och man kunde dessutom behålla delar av sin befintliga lagringsmiljö.

"Den nya lösningen gör att vi sparar mycket lagringsutrymme genom att vi undviker dubbletter, samtidigt som backup- och lagringshanteringen sker betydligt smidigare och snabbare", säger Jesper Bondesson, IT-arkitekt på Swedish Orphan Biovitrum och den som ansvarat för att den lösningen kommit på plats. Swedish Orphan Biovitrum är ett svenskt läkemedelsbolag inriktat på utveckling och produktion av specialistläkemedel för sällsynta sjukdomar.

Företaget omsatte drygt en miljard kronor 2008 och har cirka 450 anställda, varav 170 arbetar med forskning. Swedish Orphan Biovitrums produkter marknadsförs och säljs internationellt. Stora delar av verksamheten styrs av kvalitetssystem som regleras av svenska Läkemedelsverket och den amerikanska motsvarigheten FDA (Food and Drug Administration).

Dessa regelverk ställer höga krav på dokumentation. Ett exempel är att alla eventuella biverkningar måste rapporteras till de länder där företagets läkemedel säljs. Swedish Orphan Biovitrum har haft växande informationsvolymer de senaste åren och lagrings- och backupsystemen har utsatts för stora påfrestningar. Den största delen av lagrad data är statisk, till exempel rådata i form av textfiler och kromatografibilder från labbinstrument.

Trots det togs kontinuerligt nya backuper av samma information. Även filservrarna började bli överbelastade och Swedish Orphan Biovitrum tvingades kontinuerligt utöka diskkapaciteten, delvis till följd av att andelen dubbletter ökade i systemen. Backup kunde ta ett dygn eller mer och restore-tiderna var orimligt långa.

"En vanlig fullbackup omfattade hela 10-12 TB och volymerna bara ökade. Vi fick också lägga mycket tid på att sköta bandroboten och insåg att det krävdes en ny plattform för lagringen. Eftersom vi dessutom ska flytta till nya lokaler och inte kan ta med den gamla bandroboten behövde vi hitta en flexibel lösning, säger Jesper Bondesson.

Läs mer Ladda ner PDF-fil