Oslo Børs

Prestanda och säkerhet högsta prioritet för Oslobörsen

Oslobörsen är den viktigaste kanalen för nytt kapital till norsk handel och industri. Varje dag omsätts miljarder norska kronor på Olsobörsen och ett enormt antal transaktioner äger rum inom handelssystemen. Utvecklingen har gått mot extremt snabba transaktioner de senaste åren. Handelssystemen behöver lagringstjänster med hög prestanda, tillgänglighet och säkerhet. Efter att ha investerat miljoner i ny IT-säkerhet år 2009 är nu Proact börsens "försäkring" vad gäller lagring och backup.

Oslobörsen har haft en stark tillväxt de senaste åren och är idag en internationellt erkänd handelsplats, speciellt inom sektorerna olja, energi, rederi och fiske. Handeln domineras av utländska investerare och över hälften av mäklarna är från utlandet.

Större utmaningar
"Den här enorma tillväxten har förstås ställt oss inför ständiga utmaningar på IT-området i och med att vi behövt allt större server- och lagringskapacitet." säger Tommy Nygren, drift- och infrastrukturchef på Olsobörsen. "Vi hade över 200 fysiska servrar som krävde mycket underhållsarbete och det var alltid någon serverutrustning som behövde ersättas." "Livslängden" för den sortens utrustning är normalt bara tre år. Eftersom det här också krävde mycket systemadministration och det var begränsningar i nätverket och eftersom den bandbaserade backuplösningen vi hade tog extremt lång tid så blev det alltmer bråttom för börsens IT-avdelning att börja tänka i nya banor."

Men för en modern börs som alltid strävar efter vara i framkant är det inte bara praktiskt att ha den senaste och bästa tekniken; att ligga i bräschen för ny teknologi är också en konkurrensfördel.

Nytt datacenter

Så när Oslobörsen tog beslut om att införskaffa en ny IT-infrastruktur år 2008 så visste IT-avdelningen vad det var de letade efter. "Det var aldrig fråga om att vi hade någon kris.  Men tiden var mogen för en ny infrastruktur för att klara framtida tillväxt, " fortsätter Tommy Nygren. "Vi behövde verkligen virtualisera våra system för att minska antalet fysiska servrar och därigenom spara på energi och administration."

"Vi ville omforma vårt datacenter till mestadels virtuella servrar för att förenkla systemunderhållet och hålla det på minsta möjliga nivå." Och effekten av virtualiseringen lät inte vänta på sig; resultatet blev en kraftig minskning av antalet fysiska servrar, från ca 230 till 110 stycken!

Läs mer Ladda ner PDF-fil