BN Bank

Banksäker deduplicering

BN Bank beslutade att basera sitt nya lagringssystem på utrustning från NetApp. Med hjälp av Proact fasade de in en ny lagringslösning som kommer att spara tid och sänka kostnader och som är väl rustad för att möta framtida behov.

Mängden information som måste behandlas, lagras och arkiveras växer snabbare än de flesta företag kan hantera. Det gäller speciellt för finansbranschen, som ofta får nya regler och riktlinjer som de måste följa. BN Banks idé är att vara en enkel, direkt bank där kunderna får service via telefon och på nätet. Det är därför viktigt att ha bra och säkra IT-lösningar så att de 108 anställda kan serva kunderna enkelt, billigt och effektivt.

Effektiva och säkra IT-lösningar är en av anledningarna till att den här Sparebank 1-ägda banken är en av de bästa när det gäller att erbjuda förmånliga villkor. “Vi strävar efter att kunna ge kunderna bästa möjliga service, och vi vill tillhandahålla tjänster så att de kan hjälpa sig själva så mycket som möjligt. Vår ambition är att vara i framkanten av den utvecklingen” säger Vegar Kruke, IT-chef. IT-avdelningen, som bara består av tre personer, ser till att infrastrukturen, säkerheten och driften fungerar som den ska. Enligt Kruke är IT-avdelningen en supportavdelning som ser till att de olika linjerna uppfyller sina mål.

Mycket av infrastrukturen och mjukvaran (såsom internetbanken) har utkontrakterats till EDB ErgoGroup.

En stor och tung miljö

De IT-verktyg som personalen behöver för att göra sina jobb sköts för det mesta internt. I serverrummet finns bladservrar och X86-maskiner virtualiserade med VMware. Här finns data warehous, e-postsystem, ekonomi-, finans- och bokföringsprogram, kontorsapplikationer, pc-plattformsadministration, stöd för hemarbetande personal samt telefonisupport. De här tjänsterna tillhandahålls av ett separat datacenter och EDB ErgoGroup.

“De mest kritiska tjänsterna är direkt kopplade till lagringsinfrastrukturen. De måste alltid fungera och vara tillgängliga. Prestanda och kapacitet är också viktigt, speciellt vad gäller data warehous-tjänsterna. Vi kan inte ha någon längre nertid.”

En organisation som BN Bank har många krav på sig när det gäller datalagring; vilken information som ska lagras, var ska den lagras och hur länge den ska behållas. Det här kräver också effektiva system för dataradering, på grund av integritetslagstiftning. Bokföringsinformation lagras i en separat byggnad, medan transaktionerna sköts av EDB ErgoGroup.

Läs mer Ladda ner PDF-fil