Nyheter / Press

Proact med på topplista för kundnöjdhet

22 juni 2016 09:32 - IT-kunderna har över lag blivit nöjdare, visar Radar Groups nya undersökning Leverantörskvalitet, där svenska företag och myndigheter betygssätter sina leverantörer. Samtidigt minskar skillnaderna mellan de företag som får de högsta respektive lägsta omdömena.

I år tar Proact plats på listan över de fem namngivna ledande leverantörerna i kategorin Infrastruktur & drift. – Vi är särskilt glada att finnas med på Radar Groups topplista, då vi har mycket stort förtroende för dem som oberoende bedömare av vår bransch. Undersökningen om Leverantörskvalitet visar vad vi är bra på, men viktigare är att den också pekar på frågor där vi och hela branschen kan göra ett ännu bättre jobb, säger Lena Eskilsson, Sverigechef på Proact.I sin rapport ger Radar Group även rekommendationer. För Infrastruktur & drift betonar man bland annat leverantörens viktigaste väg för att skapa värde börjar med att förstå kundens verksamhet och agera rådgivare, inte att lägga allt fokus på själva leveransens kvalitet (där skillnaderna mellan olika leverantörer är mindre). Ett annat råd är att tillämpa tydliga avtalskonstruktioner, med mätbara nyckeltal som ger incitament för att skapa verksamhetsnytta.

Det är nu sjätte året som Radar Group genomför Leverantörskvalitet, den mest omfattande undersökningen av kundnöjdhet bland IT-beslutsfattare på den svenska marknaden. I år har cirka 1 000 svenska verksamheter medverkat och bedömt sina IT-leverantörer.

Mer om undersökningen Leverantörskvalitet från finns hos Radar Group.