Proacts uppförandekod

Proact är ett internationellt företag som finns i 15 länder med olika lagar, kultur, värderingar och traditioner. Var vi än finns är vi medvetna om och respekterar det allmännas intresse av effekterna av vår affärsverksamhet, vilket ställer höga krav på vårt dagliga arbete.. Samtidigt som vi strävar efter att leva upp till vår långsiktiga strategi för lönsam tillväxt är vi också bundna till att bidra till hållbar utveckling genom att uppfylla vårt sociala och miljömässiga ansvar och att driva affärsverksamheten på ett etiskt riktigt sätt. Detta betyder att hållbarhet och affärsetik är integrerade delar av våra affärsplaner och beslutsprocesser.

Proacts Uppförandekod är den gemensamma plattformen för Proacts sätt att göra affärer och skall vägleda alla anställa inom Proactkoncernen i deras dagliga arbete.

Uppförandekoden är en samling koder och regler som utgör grunden för Proacts ledningssystem och den kontinuerliga förbättringen av ekonomisk, miljömässig och social utveckling. Här kan du läsa hela dokumentet.

Fördjupning