Ramavtal och offentliga upphandlingar

Ramavtal och offentliga upphandlingar

Proact har sedan länge många kunder och stor erfarenhet inom det offentliga Sverige och genom nuvarande ramavtal skapas nya möjligheter att erbjuda lösningar och tjänster över en större bredd jämfört med tidigare ramavtal. 

Bland Proacts svenska kunder inom offentlig verksamhet finns Regeringskansliet, Västra Götalandsregionen, Lantmäteriet, Samhall, MTM och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om våra ramavtal: